Kijk Zie Ontdek

Onder het thema Kijk Zie Ontdek helpt dit Koningskind kerkelijke gemeenten om mensen met een beperking te betrekken bij het gemeenteleven. Want veel mensen met een beperking hebben het gevoel dat ze er niet bij horen, ook niet in de kerk. Met Kijk Zie Ontdek stimuleren en ondersteunen we hen en hun gemeenteleden om samen op te trekken. Lees meer en doe mee opwww.kijkzieontdek.nl.

Vormgeving door douglas design