Vereniging dit Koningskind

dit Koningskind is een landelijke vereniging voor christenen met een beperking en allen die bij hen betrokken zijn. Gesteund door bijna 20.000 leden en donateurs, maken we ons sterk voor de integratie van mensen met een beperking in kerk en samenleving. We werken daarbij vanuit bijbelse principes, zoals beleden in de gereformeerde kerken.

We zijn onder meer actief met thema’s als autisme in de kerk, het bouwen van sociale netwerken en seksuele opvoeding. U kunt bij ons terecht voor persoonlijke ondersteuning, hulp en advies, belangenbehartiging in kerk en samenleving. We verzorgen ook lezingen, cursussen en gespreksgroepen. Op regionaal en lokaal niveau zijn bestuursleden en contactpersonen actief voor de vereniging. Meer weten? Kijk op www.ditkoningskind.nl.

Vormgeving door douglas design