Bestuursleden

De afdeling Het Hoogeland is onderdeel van de landelijke vereniging dit Koningskind, een vereniging van gereformeerde mensen met een handicap, hun ouders en vrienden.

Het bestuur is als volgt:

  • Voorzitter: mw. E. van Dijk
  • Secretares: mw. G. van der Ploeg
  • Penningmeester: mw. E. Wieringa
  • Notulist: mw. D. Bijsterveld
  • Lid: dhr. J. Sikkema

 

Klik hier voor de adressen van het bestuur en de contactpersonen

Klik hier voor de e-mail adressen van het bestuur, contactpersonen en activiteitencommissie

Geen PDF-reader? Klik HIER

Vormgeving door douglas design